Accés de candidats i empreses

Treballateca.com és un portal comarcal de treball pensat per posar en contacte les empreses amb ofertes de treball amb els possibles candidats, fent especial incidència en les persones joves.


Alta de candidat | Pas 1

Regles d'ús de Treballateca.com

Les regles d'ús aquí descrites són aplicables a les ofertes i CV publicats a Treballateca.com i a la conducta d'aquells que estan registrats com a usuaris del nostre lloc web. Qualsevol usuari ha d'estar d'acord amb aquestes regles d'ús abans de completar el procés de registre.

Si observes que algun contingut deTreballateca.com no compleix aquestes regles, no dubtis de contactar amb nosaltres.

1. Les dades requerides en la inserció d'ofertes i CV han de ser completades amb informació veraç.

2. Els treballs hauran d'oferir contractes legalment vàlids. Treballateca.com no accepta ofertes:

  • Que exigeixin inversió de diners per part del candidat.
  • D'empreses "piràmide" o negocis multinivell (Multi-Level Marketing).
  • D'oportunitats de negoci.
  • Relacionades amb la indústria de l' entreteniment d'adults o oci nocturn.

3. Tota la informació inclosa en les ofertes ha de ser clara i concisa. Les ofertes no poden incloure telèfons 906 o qualsevol tipus de contacte que suposa un cost econòmic per al candidat.

4. Si veus alguna oferta inapropiada a Treballateca.com, si us plau, contacta amb nosaltres a través de la nostra [adreça electrònica].

5. Qualsevol empresa que insereixi una oferta que contravingui la legalitat vigent assumirà la responsabilitat exclusiva dels perjudicis i les conseqüències derivades d'aquesta, i eximirà a Treballateca.com, al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a la resta d’administracions que col·laboren i/o donen suport a Treballateca.com i a Quadrícula ACG S.L. com a empresa administradora dels serveis web, de qualsevol responsabilitat.

6. Protegeix la teva contrasenya. Si altres persones fan un mal ús de Treballateca.com utilitzant el teu compte corres el risc de perdre accés al servei. Et recomanem que no facis servir la mateixa paraula d'usuari per a la teva contrasenya.

7. Treballateca.com no pot controlar totes i cadascuna de les ofertes publicades, de manera que no pot assumir la responsabilitat sobre els continguts. De totes maneres, periòdicament es revisen les ofertes i CV per assegurar que aquestes regles d'ús s'acompleixin.

8. Les ofertes de treball publicades a Treballateca.com són únicament per a ús intern de les empreses amb vacants. No està permès vendre les ofertes de treball de Treballateca.com a terceres persones. Les empreses, ofertes de treball i CV que violin qualsevol d'aquestes condicions seran retirades del lloc web. La interpretació de les regles d'ús és de competència exclusiva de Treballateca.com. Aquestes normes poden ser modificades en qualsevol moment sense necessitat de previ avís o notificació.

9. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès compleix amb els requisits que exigeix la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD, de Protecció de Dades de caràcter personal i Reglament (UE) 2016/679, adaptant les mesures que garanteixen la seva confidencialitat i que mai no seran facilitades a cap entitat de caràcter comercial o amb finalitats publicitàries.

Els sol·licitants tenen la possibilitat, respecte a aquestes dades, d'exercir els drets d'accés, cancel·lació i oposició en el termes establerts a la Llei, adreçant-vos al Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès i/o dpd@ccapenedes.cat per més informació http://www.ccapenedes.cat/avis-legal.

Aquestes dades personals, en cas de donar-te d’alta a la web, poden ser utilitzades per les empreses adherides a la web a fi d’iniciar processos de selecció de personal, i en tot cas, poden ésser utilitzades per l’administració local o comarcal per tal d’extreure dades estadístiques, solucionar alguna incidència, etc. S’entén atorgat el vostre consentiment pel fet d’omplir i/o enviar aquesta sol·licitud.

Anar amunt


Que busques?

Un projecte de:
Dinamo Dinamo Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Servei Comarcal de Joventut - © 2004-2024
Oficina Jove de l'Alt Penedès Dinamo Garantia Juvenil Feina Activa CV SOC SOC Oferta formativa