Accés de candidats i empreses

Treballateca.com és un portal comarcal de treball pensat per posar en contacte les empreses amb ofertes de treball amb els possibles candidats, fent especial incidència en les persones joves.


Alta d'empresa | Pas 1

Regles d'ús de Treballateca.com

Les regles d'ús aquí descrites són aplicables a les ofertes i CV publicats a Treballateca.com i a la conducta d'aquells que estan registrats com a usuaris del nostre lloc web. Qualsevol usuari ha d'estar d'acord amb aquestes regles d'ús abans de completar el procés de registre.

Si observes que algun contingut deTreballateca.com no compleix aquestes regles, no dubtis de contactar amb nosaltres.

1. Les dades requerides tant en l'alta d'empresa com en la inserció d'ofertes i CV han de ser completades amb informació veraç.

2. Els treballs hauran d'oferir contractes legalment vàlids. Treballateca.com no accepta ofertes:

 • Que exigeixin inversió de diners per part del candidat.
 • D'empreses "piràmide" o negocis multinivell (Multi-Level Marketing).
 • D'oportunitats de negoci.
 • Relacionades amb la indústria de l' entreteniment d'adults o oci nocturn.

LES EMPRESES USUÀRIES SÓN LES ÚNIQUES RESPONSABLES D'OBTENIR QUALSEVOL TIPUS D'AUTORITZACIÓ, PERMÍS O LLICÈNCIA, EN CAS DE SER NECESSÀRIA PER LA PUBLICACIÓ DE QUALSEVOL DE LES SEVES OFERTES LABORALS.

En aquest sentit, són les úniques responsables d'obtenir les preceptives autoritzacions administratives en matèria de migració per les ofertes relatives a països no membres de l'Espai Econòmic Europeu i/o Unió Europea. No està permesa la publicació a Treballateca.com d'ofertes dirigides a qualsevol país fora de l'Espai Econòmic Europeu i/o de la Unió Europea sense la preceptiva autorització del Ministeri de Treball i Afers Socials.

3. Tota la informació inclosa en les ofertes ha de ser clara i concisa. Les ofertes no poden incloure telèfons 906 o qualsevol tipus de contacte que suposa un cost econòmic per al candidat.

4. Utilitza llenguatge professional en la redacció de les teves ofertes. Recorda que els teus anuncis són un reflex de la companyia que representes.

5. Si veus alguna oferta inapropiada a Treballateca.com, si us plau, contacta amb nosaltres a través de la nostra [adreça electrònica].

6. Treballateca.com no permet la inserció d' ofertes que deteriorin la qualitat del servei. Estan prohibides la inserció d'ofertes:

 • Duplicades: s'entén per duplicació la inserció d'ofertes que ofereixen el mateix càrrec, en la mateixa localitat i/o en la mateixa o en diferent data. Per distingir-les, es podran utilitzar referències, sempre que siguin ofertes amb diferents categories professionals.
 • Ofertes que no identifiquin l'empresa. Només si es contracta una oferta completa amb dades ocultes, una oferta destacada o un pack de serveis és possible ocultar la identitat de la companyia.
 • Les ofertes hauran de referir-se a vacants disponibles a les empreses.
 • Cada oferta s'haurà de correspondre amb un sol càrrec. Per a diferents càrrecs, caldrà incloure diferents ofertes.
  Exemple incorrecte:
  Oferta 1: Aux. administratiu/Conserge/Professora d'anglès

  Exemple correcte:
  Oferta 1: Aux. administratiu
  Oferta 2: Conserge
  Oferta 3: Professora d'anglès

7. Qualsevol empresa que insereixi una oferta que contravingui la legalitat vigent assumirà la responsabilitat exclusiva dels perjudicis i les conseqüències derivades d'aquesta, i eximirà a Treballateca.com, el Servei Comarcal de Joventut i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, , la resta d’administracions que col·laboren i/o donen suport a Treballateca.com i Quadrícula ACG S.L com a empresa administradora dels serveis web, de qualsevol responsabilitat.

8. Protegeix la teva contrasenya. Si altres persones fan un mal ús de Treballateca.com utilitzant el teu compte corres el risc de perdre accés al servei. Et recomanem que no facis servir la mateixa paraula d'usuari per a la teva contrasenya.

9. Treballateca.com no pot controlar totes i cadascuna de les ofertes publicades, de manera que no pot assumir la responsabilitat sobre els continguts. De totes maneres, periòdicament es revisen les ofertes i CV per assegurar que aquestes regles d'ús s'acompleixin.

10. Les ofertes de treball publicades a Treballateca.com són únicament per a ús intern de les empreses amb vacants. No està permès vendre les ofertes de treball de Treballateca.com a terceres persones.Les empreses, ofertes de treball i CV que violin qualsevol d'aquestes condicions seran retirades del lloc web. La interpretació de les regles d'ús és de competència exclusiva de Treballateca.com. Aquestes normes poden ser modificades en qualsevol moment sense necessitat de previ avís o notificació.

11. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la resta d’administracions que col•laboren i/o donen suport a Treballateca.com i Quadrícula ACG S.L. com a empresa administradora dels serveis web, compleix amb els requisits que exigeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 d’octubre, de Protecció de Dades de caràcter personal, adaptant les mesures que garanteixen la seva confidencialitat i que mai no seran facilitades a cap entitat de caràcter comercial o amb finalitats publicitàries.

Els/les sol·licitants tenen la possibilitat, respecte a aquestes dades, d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la Llei, adreçant-vos al Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès .

Aquestes dades personals, en cas de donar-te d’alta a la web, poden ser utilitzades per les empreses adherides a la web a fi d’iniciar processos de selecció de personal, i en tot cas, poden ésser utilitzades per l’administració local o comarcal per tal d’extreure dades estadístiques, solucionar alguna incidència, etc. S’entén atorgat el vostre consentiment pel fet d’omplir i/o enviar aquesta sol·licitud.

Anar amunt


Que busques?

Un projecte de:
Dinamo Dinamo Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Servei Comarcal de Joventut - © 2004-2024
Oficina Jove de l'Alt Penedès Dinamo Garantia Juvenil Feina Activa CV SOC SOC Oferta formativa